Xin Chào

Những dịch vụ cho cộng đồng ở khu vực quận 19, California

Kính chào qúy vị!

Tôi là dân biểu liên bang Zoe Lofgren. Văn phòng của tôi luôn luôn hăng hái và nhiệt tình giúp đỡ rất nhiều cho công đồng gặp trở ngại hoặc tìm kiếm các thông tin từ chính phủ liên bang.

Chúng tơi coi đay là một nhiệm vụ rất vinh dự để được phục vụ các cư dân trong khu vực quận 19, CA. Để phục vụ bạn thật tốt chúng tôi yêu cầu bạn sử dụng các dịch vụ khác nháu đơực cung cấp, bởi văn phòng của tôi. Ví dụ như bạn muốn đặt một lá cờ của Hoa Kỳ, cần sự giúp đỡ với một cơ quan liên bang, hỏi về điểm tham quan của Washington DC, bàng cách truy cập trên trang web của tôi.

Giúp đỡ với một cơ quan liên bang

Nếu bạn có một vấn đề trở ngại với một cơ quan liên bang, văn phòng của tôi là ở đây để giúp đỡ. Và nếu bạn thăm văn phòng của tôi, bạn sẽ được thực hiện theo qui đinh của "Đao luật bảo mật".

Thăm Washington, DC

Nếu bạn có dịp đến Washington, DC, văn phòng của tôi có thể giúp bạn nhận được vé để vào tham quan tòa nhà quốc hội, Thư viện Quốc hội, Tòa án tối cao, Nhà Trắng, Lưu trữ Quốc gia... Nếu bạn sẽ yêu cầu một vé, xin vui lòng điền vào mẫu đơn này. Nếu bạn có thăc mắc, xin đừng ngần ngại, vui lòng gọi cho văn phòng của tôi ở số (408) 271-8700 có nhân viên nói tiếng việt.

Cám ơn qúi vị đã vào trang web của tôi, rất mong được phục vụ qúi vị.